ساجده خانوم! من که تقريبا يه جلسه کلاس رو گذاشتم برای اين که چرا ماه روی زمين نمی افته؟ يه عالمه توضيح دادم! تا اونجا که يادمه ارزو توی يک چهار اومد يه بار ديگه توضيح داد چون به من دسترسی نداريد اگه ارزو هنوز يادشه بريد از ارزو بپرسيد ارزو فهميده بود.

بعدش هم وای از دست تو ليلا:

ماشين بخار يا لوکوموتيو تبديل انرژی هاش اينا هستند:

سوخت می سوزه اب رو داغ می کنه و اب داغ شده وارد پيستون می شه و اونو جلو و عقب می بره!

پس شيميايی به گرما و گرمايی به مکانيکی. اما در کل می شه گفت : شيميايی به مکانيکی  و اون وسطی رو در نظر نگرفت.

/ 28 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
روميناA

روميناA

خانم جواب سوالمو یادتون نره‌ !؟!؟ (خانم لطفا نشين می خواستم بپرسم : ۱- بزرگی نيروی اصطکاک به کدام دو عامل بستگی داره ؟ ۲- آيا برای اين که جسمی به آهنربا جذب يا دفع بشه بايد کاملا در کنار آن قرار بگيرد؟ ۳- دو قطب آهنربای حلقه ای کجای آن است؟) با تشکر

روميناA

روميناA

خانم من مردم انقدر اومدم اينجا و جوابمو نديدم می دونم که خيلی طول ميکشه ولی ديگه خسته شدم انقدر اومدم و رفتم با تشکر

روميناA

رومينا A

رومينا A

علامت منو که يادتون نرفته !؟!؟ () من هنوز چشم انتظار جوابمم با تشکر

‌koorosh kabir

خانوووووووووووووووووووووووووووم شما بایدددددددددددبیااااااااااااااااااااااااااییییییییییییییین. من منتظرررررررررررررررررررررررررررم خانوووووووووووووووم توروووووووووووووووووووووخداااااااااااااااااااااااابیاییییییییییییییییییین. جووووووووووووووووووووووون هررررررررررررررکی دوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارییییییییییییییییین بیاییییییییییییییییییییییییییین وگرنه من وبلاگ رووووووووووووووووووووووووووومی ترکوووووووووووووووووووووووونم اگههههههههههههههههه نیایننننننننننننننننننننننن.

خانوم مهديه راست ميگه بيايين ديگه

روميناA

خانوم روز اردو بیایین دیگه من منتظرم خانوم تورو خدا خواهش ميکنم خانوم آخه چی ميشه بيايين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دل ما رو نشکونيد بيايين (البته دل ما شسکستنی نيست ولی خب...) خانوم اگه نيايين ماها دپرس ميشيما(خب البته ميدونم ميگين چه بهتر)