سلام بچه ها

خوب بقيه اتون کارنامه هاتون چطور شد؟!

خودتون خوبيد؟!

اقا من دو تا امتحان دارم که کلی بايد براش درس بخونم برای همين خيلی سرم شلوغه بذاريد درسام تموم شه ........

/ 20 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
؟؟؟؟

افسرده

خانوم يعنی ما واقعا ديگه شمارو نميبينيم نريييييييييييييين مارو تنها نذارييييييييييييييين

ازاده

بابا اسمهاتونو بنويسيد ديگه! من ديگه نمی بينمتون نمی تونم تشخيص بدم کی به کی هست؟!

ترانه

خانوم اين ها واسه ی شما نيستا اینا واسه ی رومیناس که عکسارو بعد از عهدی بهم رسوند حالا من کلللللللللللللللللی عکس از شما دارم

همون ترانه

راستی خانوم واقعا نميتونين تشخيص بدين که اون افسرده کی بوده (حالا خانوم ميگه خيلی يخی)

بيگانه

آهای ترانه ی بيکار پرو ميشه موقع پيام گذاشتن اين قدر احساساتی نشی ؟؟؟؟؟؟؟

رومیناA

خانم دلم براتون خيلی تنگ شده بی وفاااايی بی وفاااايی دل من از غصه داغون شددددده با آرزوی موفقيت

آرزو

خانم امتحاناتون تموم نشد که ديگه درس نخونيد؟

منتظر

خانوم ما منتظر ديدن شما تو تابستونيما پس زودتر امتحاناتونو بدين خيلی هم درس نخونين که قاطی کنين

آذين