ببينيد بچه ها اولا هيچ کس نگفت که می بينه يعنی هيچ کدومتون نمی بينيد اخه من که می تونم ببينم!‌ولی حالا براتون سعی می کنم

۱-

http://f2.grp.yahoofs.com/v1/sP51RCAJjxp8nRDcvohiSI8_7m5jBpwu7GDLDpCP7Y_WzKU7aNMfqIMfSzO_tIz_UKyoErHtR03McfMwsxg9-w/velocity.doc

۲-

http://f1.grp.yahoofs.com/v1/sP51RH6yVgF8nRDcSa5xn-10jTsd0AkXC7ZZXlRUCRbpCGR-DW_p--lTYdIagWdHlXhta_tm0gElON2htqm7FA/acceleration.doc

 

۳-

http://f3.grp.yahoofs.com/v1/sP51RIj4l-58nRDcOtbCIGRzuwna2uaIxBsDvERQuUePuEmXB9rD25lGz9gdQQgFh4Q63fC7kpUFBrOAPXGl2A/answer.doc

ببينيد بچه ها اگه عکس ها رو نمی تينونيد بريد ببنيد اين کار رو بکنيد هر کدوم از اين ادرسهای بالا رو کپی کنيد و جای اونجايی که بايد ادرس رو بنويسيد که بريد توی سايت پيست کنيد )اين کار رو با control +v( انجام بديد. بعد يه صفحه ای می اد که می پرسه ازتون می خواين اينو save کنيد شما رویsave  کليک کنيد. بعد نوشته ها روی کامپيترتوت ی مونه بريد بازش کنيد. البته ممکنه يه ۱۰ تا ۲۰ دقيقه ای طول بکشه!

/ 6 نظر / 7 بازدید
ازاده

ببينيد بچه ها اگه تونستيد به اين روش فايل ها رو ببنيد حتما حتما زوده زود برای من بنويسيد که من مطمئن باشم که به دستتون رسيده

ياسمن

خانم من نتونستم ببينم ولی می خوام چندتا سوال ازتون بپرسم: ۱.يک مثال برای شيميايی به الکتريکی بزنيد و کاملا برام توضيح بدين ۲.چطور می تونيم نمودار اصطکاک - تکيه گاه رو بکشيم ۳. کدام برای اين صورت درست است؟ فشار=نيرو/زمان ۱.p=f/s 2.p=f/a

شخص و خانم X

خانم تونستم شکل ها را ببينم.

شخص و خانم X

خانم ممنون که اينقدر برای ما وقت مي زارين

غزاله پيروانی

خانم لطفا برام توضيح بديد که چه طوری در نمودار سرعت ـزمان خط منحنی می شود