ببينيد بچه ها به شرطی زود به زود براتون مطلب  می ذارم که کارتون اين نشه که هر دقيقه به دقيقه بيان اينجا! اين که هم از کجا می فهمم باشه تا بزرگتر شديد03.gif

اين سايت انگيليسی هست ولی انيميشن های خوبی توش داره اگه يه ذره هم زبان بلد باشيد می تونيد بفهميد!

http://www.physicsclassroom.com/Class/newtlaws/newtltoc.html

http://www.physicsclassroom.com/Class/energy/energtoc.html

http://www.physicsclassroom.com/Class/1DKin/1DKinTOC.html

/ 25 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سلام چطوری

يادم رفت بگم {۸روز ديگه {{{روز سمپاد مبارک}}} }

سلام خانوم کبریایی خیلی دوستتان دارم خانوم از موقعی که گفتید برای موقعی که بزرگتر شديد ۱۶روز یا بیشتر یا کمتر ميگذره ديگه چقدر بزرگ شيم؟؟ بسه ديگه بگين چه جوری می فهمين (فکر کنم از طريق اوليای گرامی ؛ نه؟؟)حال کنيد چه قدر خوش بينم !!

سلام چطوری ؟

من موندم که اين {بدون نام }چطوری ۴۵ دقيقه بعدمن اومده؟

سلام چطوری ؟

ببخشيد فکر کنم ساعت شما خرابهچون الان ساعت ۷:۷ است

سلام خانوم کبريايی خيلی دوستتان دارم سلام چطوری عزيز طبق فرمایشات شما ساعتمو درست کردم (البته قصد فوضولی ندارما ولی مثل اينکه اوضاع ساعت خودت خرابتره !!) ببخشيد اگه ناراحتت کردم

رومينا A

خانوم کبريايی قول قول قول قول قول قول می ديم که هر دقيقه اين جا نباشيم پس چیزایی که می خواستین بنویسین رو بنویسین

نيدونم

پيام های بازرگانی

مهتا امينی

ساعتتون خرابه. ساعت الان ۲۲و من بعد از پيام های بازرگانی اينو نوشتم.

خرزو خان و خرزو بانو و خرزويه وخرزويا

ساعت گویاساعت ۲۲:۵دقیقه ساعت ۲۲:۵دقیقه

سلام خانوم خيلی دوستتان دارم