بچه ها عاقبت شما ها تونستيد شکلها رو ببينيد يا نه ؟

/ 18 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رومينا A

اخه فيزيکم شد ددددددددددرررررررررررررسسسسسسسسس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رومينا A

اواااااااا کی از طرف من پيغام نوشت؟؟؟؟؟؟؟من که خيلی فيزيک دوست دارم.

گفتم از گمنامی در بيام

ضاهرا با هم اومديم تو وبلاگ رومينا.

رومينا A

حق با توئه.

گفتم از گمنامی در بيام

مهتا چه قدر مسخره بازی در مياره.

رومينا A

نه بابا بچه ی باحاليه.

گفتم از گمنامی در بيام

اگه خيلی نظر بديم خانم اين جا رو می بنده پس من ميرم يه جای ديگه.باي باي.

رومينا A

حق با توئه.خداحافظ

خانوم من که شکلا رو نديدم

گفتم از گمنامی در بيام

شکلا رو ديدم.